• در چه مواردی می توان نماز واجب را شکست؟

  در چند مورد می توان نماز را شکست: ۱ – برای حفظ جان خود و یا نجات جان دیگری. ۲ – برای حفظ مال خود. ۳ – برای پرداخت دین.(اگر نتوان بدون شکستن نماز دین را پرداخت کرد) در این مورد به شرطی می‌توان نماز را شکست که وقت برای خواندن نماز در وقت نماز…

 • اقتدا به جماعت در رکعت سوم و چهارم – احکام آنلاین

  در رکعت سوم و چهارم حمد و سوره (قرائت) بر گردن ماموم است ، یعنی ماموم باید حمد و سوره را بخواند، مگر اینکه در حین رکوع اقتدا کند که نباید حمد و سوره را بخواند. اگر ماموم بداند که اگر اقتدا کند نمی تواند حمد و سوره را بخواند باید صبر کند تا امام…

 • وظیفه مأموم در رکعت اول و دوم درحالی که امام در حال قرائت حمد و سوره است چیست؟

  الف: نمازهای اخفاتی (آهسته خواندن حمد و سوره): نظرحضرات آیات عظام: امام ،نوری، خوئی، تبریزی، وحید:مأموم  نباید در دو رکعت اول نماز حمد  وسوره بخواند. نظرحضرات آیات عظام سیستانی، مکارم، فاضل:بنابر احتیاط واجب نخواند. نظرحضرات آیات عظام اراکی، گلپایگانی، صافی، بهجت:مکروه است حمد وسوره را بخواند.  نکته : مشهور مراجع می فرمایند وظیفه ترک قرائت…

 • آیا پیدا شدن حائل بعد از شروع نماز مُبطل جماعت است؟

    بله، حدوث حائل مانند حائل ابتدایی مبطل جماعت است و نماز فرادی می شود. (اجماع ) حائل انسانی دو قسم است: الف :حائل مستقر اگردر بین مأموم ین کسی باشد که نماز نمی­خواند و واسطه اتصال دیگر مأموم ین باشد، نماز چه حکمی دارد؟      در این صورت حائل محسوب شده و جماعت باطل…

 • حائل در نماز جماعت چیست ؟

  نظر آیات عظام  امام، خویی، وحید، بهجت، فاضل، گلپایگانی و مکارم:حائل چیزی است که مانع مشاهده باشد. (یعنی مطابق نظر اکثر علما شیشه حائل نیست) نظر آیت الله سیستانی:حائل هر چیزی که تفرق و جدایی ایجاد کند، بنابراین فرقی نیست بین اینکه مانع مشاهده باشد یا نباشد.

 • شرایط نماز جماعت

  طبق نظر تمامی مراجع 4 شرط وجود دارد: 1) بین امام و مأموم  یا بین دو مأموم  که یکی واسطه در اتصال دیگری با امام است، نباید حائلی که مانع از مشاهده است وجود داشته باشد . (اجماع ) 2) موقف امام (جای ایستادن امام ) نباید بلندتر از موقف مأمومین باشد. (اجماع ) 3)…

 • زمانی که امام تکبیره الاحرام گفته، آیا افراد صف دوم می‌توانند قبل از صف جلو تکبیر بگویند؟

  اگر صفهای جلو آماده تکبیرند، صف دوم می‌تواند احرام ببندند و صفِ جلو، حائل محسوب نمی شود و احتیاط مستحب صبر کردن است. نظر آیت الله بهجت:

 • اقتدا به امام پس از شروع نماز چگونه است؟

  باید نمازگزار قبل از رکوع امام جماعت اقتدا کند(یعنی هنگام قرائت امام جماعت) و یا حداقل رکوع را با امام جماعت انجام دهد. اگر شخصی با این فکر که به رکوع امام می رسد اقتدا کرد ولی نتوانست رکوع را درک کند و امام زود تر از رکوع رفتنِ ماموم سر از رکوع برداشت،نمازش چه…

 • تغییر نیت در نماز

  آیا می توان نیت را از نماز فرادی به نماز جماعت تغییر داد؟ خیر،به هیچ وجه نمی توان از نماز فرادی به نماز جماعت عدول نیت کرد.(به نظر تمامی مراجع) آیا می توان نیت را از نماز جماعت به فرادی تغییر داد ؟ نظر امام ، رهبری ، زنجانی، نوری، فاضل، اراکی، بهجت: بله ،…

 • تعیین امام

  آیا لازم است که مأموم امام جماعت را در نیّت معین کند؟ مأموم باید امام را معین کند ولی دانستن اسم او لازم نیست، مثلاً اگر بگوید اقتدا می‌کنم به امام حاضر کافی است.