اقتدا به امام پس از شروع نماز چگونه است؟

باید نمازگزار قبل از رکوع امام جماعت اقتدا کند(یعنی هنگام قرائت امام جماعت) و یا حداقل رکوع را با امام جماعت انجام دهد.

اگر شخصی با این فکر که به رکوع امام می رسد اقتدا کرد ولی نتوانست رکوع را درک کند و امام زود تر از رکوع رفتنِ ماموم سر از رکوع برداشت،نمازش چه حکمی دارد؟

نظر حضرات آیات نوری و بهجت: نمازش به صورت فرادی صحیح است.

امام: به احتیاط مستحب بعد از اتمام نماز جماعت نماز را اعاده کند. (سیستانی + یا نماز را قطع کند تا به رکعت بعدی امام برسد و اقتدا کند.)

آیت اللّه مکارم : به احتیاط واجب بعد از اتمام نماز به صورت فرادی نماز را اعاده کند.

آیت اللّه خوئی: نماز باطل است.

آیات عظام اراکی، تبریزی، زنجانی: جماعت باطل و نماز را فرادی تمام و احتیاط مستحب آنست که اعاده کند.


منتشر شده

در

توسط

برچسب‌ها: