تعیین امام

آیا لازم است که مأموم امام جماعت را در نیّت معین کند؟ مأموم باید امام را معین کند ولی دانستن اسم او لازم نیست، مثلاً اگر بگوید اقتدا می‌کنم به امام حاضر کافی است.


منتشر شده

در

توسط

برچسب‌ها: