تغییر نیت در نماز

  • تغییر نیت از فرادی به جماعت
  • به تغییر نیت از جماعت فرادی

آیا می توان نیت را از نماز فرادی به نماز جماعت تغییر داد؟

خیر،به هیچ وجه نمی توان از نماز فرادی به نماز جماعت عدول نیت کرد.(به نظر تمامی مراجع)

آیا می توان نیت را از نماز جماعت به فرادی تغییر داد ؟

نظر امام ، رهبری ، زنجانی، نوری، فاضل، اراکی، بهجت:

بله ، مشکلی ندارد.

نظر آیت اللّه سیستانی:

بله ، مشکلی ندارد،به شرط آن که در حین نماز جماعت برای تبعیت از امام جماعت رکنی از نماز را اضافه نکرده باشد.

نظر آیت اللّه مکارم:

فقط در صورت داشتن عذر می توان نیت را از جماعت به فرادی تغییر داد.

نظر خوئی، تبریزی:

اگر از اوّل قصد داشته باشد فرادی کند، محل اشکال است.


منتشر شده

در

توسط

برچسب‌ها: