حکم وضو کسی که مو کاشته چیست؟ – احکام آنلاین

وضو کسی که مو کاشته

معمولا پزشکان پس از کاشت مو می گویند چند روزی نباید مو ها با آب تماسی داشته باشد.

در این جا اگر به اندازه یک بند انگشت جا برای مسح سر هست باید همان جا را مسح بکشد و به صورت عادی وضو بگیرد.

اگر این گونه نبود باید وضوی جبیره ای گرفت وبعد از وضوی جبیره ای تیمم بدل از وضو هم باید انجام داد.

نحوه گرفتن وضو جبیره ای

همه کار ها به صورت عادی انجام می شود و وقتی به مسح سر می رسیم باید روی سر یک تکه پارچه (گاز استریل) بگذاریم و با دست روی پارچه را به آرامی مسح می کشیم و وضو را به صورت عادی ادامه می دهیم.


منتشر شده

در

توسط