در چه مواردی می توان نماز واجب را شکست؟

در چند مورد می توان نماز را شکست:

۱ – برای حفظ جان خود و یا نجات جان دیگری.

۲ – برای حفظ مال خود.

۳ – برای پرداخت دین.(اگر نتوان بدون شکستن نماز دین را پرداخت کرد) در این مورد به شرطی می‌توان نماز را شکست که وقت برای خواندن نماز در وقت نماز باشد و نماز قضا نشود.

۴ – در صورتی که بفهمد قسمتی از مسجد نجس است ، در این مورد به شرطی می‌توان نماز را شکست که وقت برای خواندن نماز در وقت نماز باشد و نماز قضا نشود.

۵ – اگر پیش از آن که به اندازه رکوع خم شود یادش بیاید که اذان یا اقامه را فراموش کرده، چنانچه وقت نماز وسعت دارد، مستحب است برای گفتن آنها نماز را بشکند


منتشر شده

در

توسط

برچسب‌ها: