زمانی که امام تکبیره الاحرام گفته، آیا افراد صف دوم می‌توانند قبل از صف جلو تکبیر بگویند؟

اگر صفهای جلو آماده تکبیرند، صف دوم می‌تواند احرام ببندند و صفِ جلو، حائل محسوب نمی شود و احتیاط مستحب صبر کردن است.

نظر آیت الله بهجت:


منتشر شده

در

توسط

برچسب‌ها: