سجده واجب قرآن – احکام آنلاین

آیات سجده دار قرآن

در چهار آیه باید وقتی خواندیم یا گوش کردیم سجده که:
۱۵ سوره سجده و ۳۷ سوره فصلت و ۶۲ سوره نجم و ۱۹ سوره علق.

نحوه انجام سجده واجب قرآن

برای سجده واجب تمام شرایط سجده ای که در نماز انجام می دهیم لازم نیست،بلکه فقط لازم است :

1 – حالت سجده بگیریم (یعنی 7 نقطه از بدن بر روی زمین باشد).

2 – حتما باید بر چیز هایی که یصح السجود است سجده کنیم،مثل:مهر،سنگ و… که یصح السجود هستند.

3 – نیازی به گفتن ذکر نیست،یعنی فقط سکوت کند کافی است.

نکته : برای سجده واجب قرآن لازم نیست رو به قبله باشیم.

ذکر سجده واجب قرآن کریم

برای سجده واجب قرآن کریم لازم نیست هیچ ذکری گفته شود.

و مستحب است ذکر گفتن.

و در ذکر ها بهتر است این ذکر گفته شود:

لا إِله َ إِلَّا اللّه ُ حَقّا حَقّا

لَا إِله َ الّا اللّه ُ ایماناً وَ تَصدِیقاً

لَا إِله َ إِلَّا اللّه ُ عُبُودِیَّهً وَ رِقًّا

سَجَدت ُ لَک َ یا رَب ِّ تَعَبُّداً وَ رِقًّا

لَا مُستَنکِفاً وَ لَا مُستَکبِراً

بَل أَنَا عَبدٌ ذَلِیل ٌ ضَعِیف ٌ خَائِف ٌ مُستَجِیرٌ.


منتشر شده

در

توسط

برچسب‌ها: