برچسب: تقویم

  • تقویم قمر در عقرب سال 1402 – احکام آنلاین

    ماه روز ورود تاریخ ورود ساعت ورود روز خروج تاریخ خروج ساعت خروج فروردین جمعه 1402/01/18 09:59 یکشنبه 1402/01/20 16:27 اردیبهشت پنج شنبه 1402/02/14 18:02 شنبه 1402/02/16 23:34 خرداد پنج شنبه 1402/03/11 03:15 شنبه 1402/03/13 08:33 تیر چهارشنبه 1402/04/07 12:25 جمعه 1402/04/09 18:29 مرداد سه شنبه 1402/05/03 19:30 جمعه 1402/05/06 03:54 مرداد و شهریور سه…