برچسب: حکم فیلترشکن

  • حکم استفاده و خریدوفروش فیلترشکن (vpn) چیست؟ احکام آنلاین

    حکم استفاده از فیلترشکن استفاده از فیلترشکن به خودی خود حرام نیست،بلکه تابع قوانین است. و در حال حاضر استفاده از فیلترشکن غیر قانونی نیست،پس استفاده از فیلترشکن جایز است. اگر استفاده از فیلتر شکن برای انجام عمل حرام باشد برخی مواقع از فیلترشکن برای انجام عمل حرامی استفاده می شود ، این عمل جایز…