برچسب: نمازجماعت

  • چه نماز هایی را می توان به جماعت خواند؟

    تمامی نماز های یومیه را می توان به جماعت خواند ، حتی اگر امام جماعت یک نماز یومیه دیگر را می خواند.مثال: من نماز ظهر می خواهم بخوانم ولی امام جماعت نماز عصر می خواهد بخواند ، در این جا می توان به جماعت خواند. آیا می توان به امام جماعتی که نماز قضا می…