اقتدا به جماعت در رکعت سوم و چهارم – احکام آنلاین

در رکعت سوم و چهارم حمد و سوره (قرائت) بر گردن ماموم است ، یعنی ماموم باید حمد و سوره را بخواند، مگر اینکه در حین رکوع اقتدا کند که نباید حمد و سوره را بخواند.

اگر ماموم بداند که اگر اقتدا کند نمی تواند حمد و سوره را بخواند

باید صبر کند تا امام به رکوع رود و در حین رکوع اقتدا کند.

اگر فکر می کرد می تواند حمد و سوره را بخواند ولی نتوانست

باید حداقل حمد را بخواند و سوره را رها کند.


منتشر شده

در

توسط

برچسب‌ها: